C E N N I K OPŁAT ZA USŁUGI

L.p.

Pozycja

Cena

[godz. najmu](**)
[szt.,  mb]

1

Opróżnianie szamba  PN 90 PKWiU 90.00.12

136,00 zł

 

2

Czyszczenie kanalizcji sam. specjalistycznym

297,00 zł

 

3

Czyszczenie kanalizcji sam. specjalistycznym (*)

423,00 zł

 
4
Czyszczenie kanalizcji przyczepą SmartTrailer
219,00 zł

 

5

Inspekcja Video kanalizacji do 100 mb za godz.

225,00 zł

 

Inspekcja Video kanalizacji za każdy mb od 101 mb

9,00 zł

Inspekcja Video kanalizacji nowej do 100 mb za godz.

180,00 zł

 

Inspekcja Video kanalizacji nowej za każdy mb od 101 mb

7,00 zł

6

Inspekcja Video kanalizacji do 100 mb za godz.(*)

     250,00 zł

 

Inspekcja Video kanalizacji za każdy mb od 101 mb(*)

10,00 zł

Inspekcja Video kanalizacji nowej do 100 mb za godz.(*)

     200,00 zł

 

Inspekcja Video kanalizacji nowej za każdy mb od 101 mb(*)

8,00 zł

7

Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego za 1 szt.

 

76,00 zł

8

Ponowne uruchomienie przył. wodociągowego

 

144,00 zł


Ceny nie zawierają podatku VAT
(*) - w dni robocze po godz. piętnastej, w święta i dni ustawowo wolne od pracy
(**) - Czas pracy sprzętu liczony jest od momentu wyjazdu do klienta do momentu powrotu do bazy lub do miejsca pracy na sieci miejskiej w Giżycku

*************************************************************************************

Cennik odbioru i oczyszczania nieczystości ciekłych dostarczanych
do stacji zlewnej miejskiej czyszczalni ścieków w Bystrym

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Nieczystości ciekłe

Cena za 1m3

Stężenie ChZT
[mm/l]

Charakterystyka

Netto

Brutto

BYTOWE

≤3000

- powstałe w wyniku funkcjonowania gospodarstwach domowych

10,49

11,33

PRZEMYSŁOWE

≤4000

- powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową / przemysłową / składową / usługową / transportową 

13,99

15,11

4001 ÷ 6000

20,98

22,66

6001 ÷ 8000

27,97

30,21

8001 ÷ 10000
34,97 37,77
> 10000 uwarunkowania specjalne

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl
www.pwikgizycko.pl