TABLICA OGŁOSZEŃ
 
O G Ł O S Z E N I E

DE 03 / 06 / 2019

  Giżycko 23 września 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji typ. SSC-7 na podwoziu DAF FA LF 55.250 G 18 ; nr rej. NGI 2U48; nr XLRAE55GF7L339702; rok produkcji 2007; silnik wysokoprężny poj. 6 692 ccm;  maksymalna moc silnika 181 kW, przebieg 97 600 km.
Cena wywołania netto 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) plus VAT 23%.
Pojazd posiada aktualne badania techniczne 10-10-2019.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Obwodowej 6 w Giżycku.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% sumy wywołania w kasie Przedsiębiorstwa do godz. 8:45 w dniu przetargu.

Pojazd można oglądać w dni robocze od 03-10-2019, w godzinach od 8:00 do 14:00  w siedzibie Przedsiębiorstwa w Giżycku przy ul. Obwodowej 6.Pogoda na SUW

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl