TABLICA OGŁOSZEŃ

 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO

"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Białoruś MTZ 1025A:
nr rej. NGI T378; nr 00400R;
rok produkcji 2002; silnik wysokoprężny poj. 4752 ccm;  
maksymalna moc silnika 74 kW.
Cena wywołania netto 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy)
plus VAT 23%.
Pojazd posiada aktualne badania techniczne (do 22-11-2019).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 900 w siedzibie Przedsiębiorstwa
przy ul. Obwodowej 6 w Giżycku.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% sumy wywołania w kasie Przedsiębiorstwa do godz. 845 w dniu przetargu.
Pojazd można oglądać w godzinach od 800 do 1400  w siedzibie Przedsiębiorstwa w Giżycku przy ul. Obwodowej 6.

 

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl