Do pobrania:
Taryfa 2018.pdf
Taryfa 2017.pdf
Taryfa 2016.pdf
Taryfa 2015.pdf
Taryfa 2014.pdf
Taryfa 2013.pdf
Taryfa 2012.pdf
Taryfa 2011.pdf
Taryfa 2010.pdf


Obowiązujące Ceny i Opłaty wg. zatwierdzonych taryf
dla ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:


W dniu 29 listopada Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVII/144/2017 w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i odprowadzonych ścieków. W myśl §1 dopłata do 1 m3 zużytej wody w 2018 r. wynosić będzie 0,21 zł + VAT dla wszystkich odbiorców usług świadczonych na bazie majątku PWiK Sp. z o.o.. Dopłaty do usług świadczonych na bazie majątku Gminnego Zakładu Komunalnego będą wynosić w 2018 r.: - odnośnie zużytej wody za 1 m3 - 20,14 zł + VAT, odebranych ścieków za 1 m3 - 6,88 zł + VAT. Jednostkowe ceny stosowane przez PWiK Sp. z o.o. w 2018 r. będą obniżane o wielkość zatwierdzonych dopłat.

 


Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl