ZMIANA CEN OD 16-01-2021

 
1. WYCIĄG  Z  OBOWIĄZUJĄCEJ od 16.01.2021 TARYFY NA 2021 rok -DECYZJA NR I.RET.070.17.2019.KO
Lp
Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaj cen stawek i opłat
W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
Zaopatrzenie w wodę z miejskich urządzeń wodociągowych:
1 Grupa G1M1 cena wody (zł/m3 ) netto
3,63
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości do 5 m3/h stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
12,85
2 Grupa G2M2 cena wody (zł/m3 ) netto
3,63
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości powyżej 5 m/h do 20 m 3/h stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
19,79
3 Grupa G3M3 cena wody (zł/m3 ) netto
3,63
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości powyżej 20 m3/h stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
62,82
4 Grupa G4M4 cena wody (zł/m3 ) netto
3,63
Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych przy pomocy dodatkowych wodomierzy stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
6,49
5 Grupa G5M5 cena wody (zł/m3 ) netto
3,63
Odbiorcy wody zużywanej bezpowrotnie, u których ilość odprowadzanych ścieków rozliczana jest na podstawie dodatkowego wodomierza-  6 odczytów w ciągu roku stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
6,49
6 Grupa G6M6
Odbiorca usługi wodociągowej na cele publiczne - gmina miejska Giżycko
cena wody (zł/m3 ) netto
3,63
     
Zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych:
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
Dopłata do wody U.Miasta Giżycko
Opłata odbiorcy usług
1 Grupa G1M1g cena wody (zł/m3 ) netto
17,35
13,72
3,63
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości do 5 m3/h stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
12,85
12,85
2 Grupa G2M2g cena wody (zł/m3 ) netto
17,35
13,72
3,63
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości powyżej 5 m 3/h do 20 m3/h stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
19,79
19,79
3 Grupa G3M5g cena wody (zł/m3 ) netto
17,35
13,72
3,63
Odbiorcy wody zużywanej bezpowrotnie, u których ilość odprowadzanych ścieków rozliczana jest na podstawie dodatkowego wodomierza - 6 odczytów w ciągu roku stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
6,49
6,49
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Lp Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen stawek i opłat
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
Odbiór ścieków za pośrednictwem miejskich urządzeń kanalizacyjnych:
1 Grupa G1B (odprowadzający do kanalizacji miejskiej ścieki bytowe) cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto
4,89
2 Grupa G2Ps (podmioty wytwarzające ścieki przemysłowe) cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto
4,89*
3 Grupa G3B7 cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto
4,89
Odprowadzający do kanalizacji miejskiej ścieki bytowe, korzystający z własnych ujęć wody, z którymi rozliczenie za odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych, będących własnością odbiorcy usług stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
6,49
4 Grupa G4Ps7 cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto
4,89*
Podmioty wytwarzające ścieki przemysłowe, korzystające z własnych ujęć wód, z którymi rozliczenie za odprowadzanie ścieków odbywają się na podstawie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych, będących własnością odbiorcy usług stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto
6,49
*Ceny za odbiór i oczyszczenie 1m3 ścieków przemysłowych przy wielkości zanieczyszczeń
nie przekraczających wskaźników wg Tab. Nr 5
Odbiór ścieków za pośrednictwem gminnych urządzeń kanalizacyjnych:
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa G1Bg (Odprowadzający do kanalizacji miejskie ścieki bytowe) cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto
11,36
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Pogoda na SUW

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl