TABLICA OGŁOSZEŃ
 

KONIEC ROKU ODCZYTY WODOMIERZY

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku zwraca się z prośbą o podawanie w dniach 28-31 grudzień 2020r. odczytów wodomierzy głównych, na podstawie których wystawimy fakturę zamykającą rozliczenia w bieżącym roku kalendarzowym. W przypadku braku odczytu naliczenie na dzień 31.12.2020r. zostanie wykonane na podstawie średniej z 3 miesięcy. Prosimy również o podanie aktualnych nr telefonów , celem lepszego kontaktu pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. 

Dział obsługi klienta tel. (87) 429-91-77 lub (87) 429-91-87 lub (87) 429-91-71 lub
e-mail:sprzedaz@pwikgizycko.pl , Inkasent Bogdan tel. 793-004-191  Inkasent Marcin tel. 793-003-140Pogoda na SUW

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl