INWESTYCJE
 

Inwestycje zrealizowane w latach 2018-2020.

Kanalizacja sanitarna.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Dąbrowskiego w kierunku dz. 695/10 dn 225 mm, o dług. 55m.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej  w ul. Rolniczej
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej dn 200 o dług. 377 m w ul. Pionierskiej (od ul. Traugutta do ul. Daszyńskiego).
 • Uzbrojenie w kanalizację sanitarną dn 200 mm, o dług. 416 m,  terenu "Centrum", w rejonie ulic: Róża Wiatrów, Dąbrowskiego, Kolejowa, Pasaż Portowy.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej dn 200 mm, o dług. 551 m, w ul. Białostockiej (dawna baza CPN).
 • Kanalizacja sanitarna dn 200 mm, o dług. 109 m, w ul. Białostockiej 47-55
 • Kanalizacja sanitarna wraz z tłocznią ścieków, teren za kanałem Niegocińskim - od drogi krajowej nr 59 do Portu "TABAT". Długość sieci 202 m.
 • Przebudowa kolektora sanitarnego dn 400 mm o długości 112 m, na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku.

Sieć wodociągowa.

 • Rozbudowa sieci wodociągowej dn 63 mm, o dług. 28 m, pomiędzy ul. Warszawską
  i Mickiewicza.
 • Modernizacja sieci wodociągowej f 160 mm, o dług. 516 m, na Ujęciu wody Gajewo.
 • Przebudowa wodociągu dn 100mm i dn 80 mm, o dług. 742 m, w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej oraz przyłączy wodociągowych  35 szt./ 514 m.
 • Przebudowa wodociągu dn 100 mm, o dług. 230 m, w Os. Olsztyńska (Unii Europejskiej-Wodna-Kolejowa).
 • Przebudowa wodociągu dn 100mm i dn 150 mm, o dług. 183m, w ul. Żeglarskiej
 • Przebudowa magistrali wodociągowej dn 450 mm, o dług. 40 m, w obrębie skrzyżowania Al. 1 Maja - Wodociągowa.
 • Przebudowa wodociągu dn 100mm, o dług. 147 m w ul. Dąbrowskiego (od ul. Warszawskiej do ul Kolejowej) - I etap (od ul. Warszawskiej do ul. Armii Krajowej), wraz z przyłączami 6 szt./ 66 m.
 • Uzbrojenie w sieć wodociągową dn  150 mm, o dług. 346 m, terenu "Centrum", w rejonie ulic: Róża Wiatrów, Dąbrowskiego, Kolejowa, Pasaż Portowy.
 • Sieć wodociągowa dn 100 mm, o dług. 502 m, przy ul. Białostockiej (dawna baza CPN).
 • Sieć wodociągowa dn 90 mm, o dług. 189 m, w ul. Białostockiej 47-55.
 • Sieć wodociągowa dn 80 mm i dn 100 mm, o dług. 292 m, ul. Warmińska-Wileńska.
 • Przebudowa wodociągu dn 100 mm, o dług. 194 m, w ul. Dąbrowskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej) - II etap (od ul. Armii Krajowej do ul. Kolejowej) wraz z przyłączami
  - 6 szt./81 m.
 • Przebudowa wodociągu w ul. Gdańskiej (od ul. Białostockiej do Pl. Dworcowego
 • Uzbrojenie w sieć wodociągową terenu za kanałem Niegocińskim - od drogi krajowej nr 59 do Portu "TABAT". Długość sieci 202 m.
 • Przebudowa sieci wodociągowej o dług. 246 m, wraz z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego.
 • Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Smętka - 8 szt./153 m.
 • Przebudowa przyłączy w ul. Nowowiejskiej - 13 szt./264 m.Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl