PRAWO:
Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków, w oparciu nw. przepisy:

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl