DRUKI DO POBRANIA:
Pobierz:
WNIOSKI:    

WNIOSEK O ZAWARCIE/ZMIANE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia do sieci wodociągoweji/lub kanalizacyjnej

UMOWA PRZYŁACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ/KANALIZACYJNEJ
 
ZLECENIA:

ZLECENIE BADANIA WODY

   

DRUK ZLECENIA BADANIA ŚCIEKÓW I OSADU

   
FORMULARZ ZLECENIA USŁUG
   
REGULAMINY:  
   
Regulamin udzielania zamówień podprogowych współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
   
 

Zezwolenie GLK.S5A 7053/1/07/2002 Zarządu Miasta Giżycko na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (pobierz )

Aktualna oraz archiwalne taryfy na zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

TARYFA 2020

   

TARYFA 2019

   

TARYFA 2018

   

TARYFA 2017

   

TARYFA 2016

   

Wyniki badań laboratoryjnych wody uzdatnionej

Ocena Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
dotyczące przydatności wody do spożycia


Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl