ZAOPATRZENIE W WODĘ


Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa jest zaopatrywanie ludności w wodę i odbiór oraz oczyszczanie ścieków. Surowcem do produkcji wody na potrzeby mieszkańców miasta i części gminy Giżycko, są zasoby wód podziemnych, zlokalizowane na terenach przyległych do wschodnich granic miasta. Woda ujmowana jest przy użyciu 14 studni głębinowych.

Proces uzdatniania nastawiony jest na usuwanie nadmiaru związków żelaza i manganu. Woda nie wymaga prowadzenia procesów dezynfekcyjnych (chlorowania). Oprócz zaopatrzenia miasta, Przedsiębiorstwo realizuje dostawę wody do niektórych, przyległych miejscowości gminy Giżycko, co obrazuje niżej zamieszczony schemat.

kierunki dostaw wody

Dane ogólne o Sieci wodociągowej
Na terenie miasta przedsiębiorstwo posiada 97,5 km sieci wodociągowej, w tym magistralnej - 13,7 km, rozdzielczej 52,7 km, przyłącza wodociągowe -31,1 km.
Bieżąca eksploatacja sieci polega na systematycznym płukaniu rurociągów w celu usunięcia nagromadzonych związków żelaza, manganu i innych osadów, odkładających się na ściankach rurociągów.

Zaopatrzenie ludności w wodę wykonywane jest w oparciu o ogólnie obowiazujace unormowania prawne oraz zatwierdzaną corocznie Taryfę.

 

 

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej