OFERTY PRACY:
 

STANOWISKO:
POMOCNIK ELEKTRYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJE OGÓLNE:
. wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
. miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Oczyszczania Ścieków,
. rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:
. nadzór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części mechanicznej, biologicznej i osadowej,
. monitorowanie procesów: oczyszczania, odwadniania, przeróbki osadów,
. samodzielne uruchamianie i zatrzymywanie zespołów urządzeń oczyszczalni ścieków,
. odczytywanie parametrów z przyrządów kontrolno - pomiarowych,
. prawidłowe reagowanie na zjawiska mogące wpłynąć negatywnie na środowisko lub bhp,
. wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oczyszczalni,
. nadzór nad prawidłowym zużyciem surowców oraz materiałów pomocniczych,
. dbałość o utrzymanie urządzeń oraz obiektów w czystości i należytym stanie technicznym,
. prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni oraz rejestru awarii,
. minimalizowanie skutków awarii w razie ich wystąpienia,
. uzupełnianie raportów zmianowych,
. przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:
. wykształcenie minimum zawodowe techniczne - mile widziane wykształcenie elektryczne,
. prawo jazdy kat. B,
. znajomość podstawowych zagadnień mechaniki,
. znajomość podstawowych zagadnień elektryki,
. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu obsługi komputera,
. dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
. umiejętność pracy w zespole.
MILE WIDZIANE:
. posiadanie uprawnień w zakresie obsługi urządzeń energetycznych: pompy, dmuchawy, agregaty prądotwórcze,
. uprawnienia elektryczne,

OFERUJEMY:
. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca w systemie zmianowym,
. pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
. współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
. szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:
. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
. CV i list motywacyjny,
. kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres: PWiK Sp. z o.o. ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko lub w sekretariacie PWiK znajdującego się pod tym samym adresem.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Pomocnik Elektryka Oczyszczalni Ścieków.
Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę, dostępnej na stronie www.pwikgizycko.pl/obow_inf_cv.html.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Operator urządzeń oczyszczalni ścieków, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych, wg poniższego wzoru:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PWIK Sp. z o.o, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

 

PRACA

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl