C E N N I K OPŁAT ZA USŁUGI

L.p.

Pozycja

Cena

[godz. najmu](**)
[szt.,  mb]

1

Opróżnianie szamba  PN 90 PKWiU 90.00.12

159,00 zł

 

2

Czyszczenie kanalizcji sam. specjalistycznym

341,00 zł

 

3

Czyszczenie kanalizcji sam. specjalistycznym (*)

448,00 zł

 
4
Czyszczenie kanalizcji przyczepą SmartTrailer
220,00 zł

 

5

Inspekcja Video kanalizacji

225,00 zł

9,00 zł

Inspekcja Video kanalizacji nowej

180,00 zł

7,00 zł

6(*)

Inspekcja Video kanalizacji (*)

     250,00 zł

10,00 zł

Inspekcja Video kanalizacji nowej (*)

     200,00 zł

8,00 zł

7

Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego za 1 szt.

 

73,00 zł

8

Ponowne uruchomienie przył. wodociągowego

 

144,00 zł


Ceny nie zawierają podatku VAT
(*) - w dni robocze po godz. piętnastej, w święta i dni ustawowo wolne od pracy
(**) - Czas pracy sprzętu liczony jest od momentu wyjazdu do klienta do momentu powrotu do bazy lub do miejsca pracy na sieci miejskiej w Giżycku

*************************************************************************************

Cennik odbioru i oczyszczania nieczystości ciekłych dostarczanych
do stacji zlewnej miejskiej czyszczalni ścieków w Bystrym

Nieczystości ciekłe

Cena za 1m3

Stężenie ChZT
[mm/l]

Charakterystyka

Netto

Brutto

BYTOWE

≤3000

- powstałe w wyniku funkcjonowania gospodarstwach domowych

10,49

11,33

PRZEMYSŁOWE

≤4000

- powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową / przemysłową / składową / usługową / transportową 

13,99

15,11

4001 ÷ 6000

20,98

22,66

6001 ÷ 8000

27,97

30,21

8001 ÷ 10000
34,97 37,77
> 10000 uwarunkowania specjalne

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl
www.pwikgizycko.pl